Nová sezona září - prosinec 2019 - INFORMACE PRO PLATBU

Informace k atletice v období 1.9.2019 – 31.12.2019

PLATBA

 

Všechny tréninky jsou zpoplatněné stejně, při docházce 1 x týdně činí kurzovné částku 1.200 Kč, při docházce 2 x týdně činí kurzovné částku 2.000 Kč.

 

Noví atleti od září 2019 platí ještě členský poplatek 350 Kč, který je roční, pro všechny stejný - stávající členové již mají 350 Kč na rok 2019 zaplacený, nově bude splatný v roce 2020. Noví členové platí i tento poplatek.

 

Platbu provádějte výhradně převodem na bankovní účet Atletika Líbeznice, z.s.

Číslo účtu  101196380 / 2250, Bank Creditas.

Variabilní symbol je začátek rodného čísla atleta – část před lomítkem a do poznámky k platbě vždy uveďte jméno dítěte, za které platíte. Pokud platíte za více dětí, proveďte, prosím, platbu jednotlivě.

 

Úhrada je splatná do 10.9.2019, do tohoto termínu také noví atleti prosím odevzdejte vyplněné přihlášky a podepsané souhlasy pro účely ochrany osobních údajů.

 

Platba je opět pouze  do prosince 2019, další bude od 1.1.2020.