Podporují nás...

Moc děkujeme všem, kteří nám poskytli / poskytují finanční nebo věcnou podporu !

 

FINANČNÍ PODPORA

Obec Líbeznice

 

MUDr. Jana Homolková

 

Středočeské vodárny, a.s.

 

Rodina Šerákových

Viktor Kolarčík

 

LAMAR Invest s.r.o.

 

 

VĚCNÁ PODPORA FORMOU ODMĚN ČI REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ NA ZÁVODY

 

Zahradnictví Líbeznice

- BENEŠ a LÁT a.s. , Poříčany

- PRODOMA Bořanovice

- pan Luboš Holič - Hollandia

- pan Robert Bohm - Reca

 

 

A samozřejmě děkujeme všem rodičům, kteří přinášejí drobné odměny, které využíváme při závodech a také všem ostatním, kteří nám přinesli dárky, ale nechtějí být jmenováni :) !