Info o oddílu a trénincích

Dovolujeme si Vám představit náš Atletický oddíl v Líbeznicích.

Atletický oddíl vznikl v roce 2015 pod místní zájmovou neziskovou organizací Stonožka Líbeznice, o.s. Během let fungování neustále rosteme, z původního kroužku s počtem ca 30 dětí evidujeme již ca 250 dětí. Od roku 2019 působíme jako samostatný oddíl v samostatném spolku Atletika Líbeznice z.s.

Jsme evidováni jako Atletický klub v Českém Atletickém svazu. http://online.atletika.cz/clenska-sekce/oddily/adresar-oddilu/

Oddíl Atletiky Líbeznice má čtyři hlavní skupiny:

  • přípravka I - VI (2010 - 2013), od 1.1.2022 ročníky 2011 - 2014
  • mini-přípravka (2014 - 2015, příp. 2016)
  • mladší žáci a žákyně (2008 - 2009), od 1.1.2022 ročníky 2009 - 2010
  • starší žáci a žákyně (2006 - 2007), od 1.1.2022 ročníky 2007 - 2008
  • dorost (2004-2005) a junioři (2003 a starší), od 1.1.2022 ročníky 2006 a starší

Pravidelně během roku pořádáme 4 - 6 atletických závodů, z toho dva uzavřené oddílové a zbytek jsou závody otevřené široké veřejnosti. Covidové roky nám s tím trochu zamíchaly, stejně jako všem ostatním, tak se snažíme pro naše děti organizovat i více uzavřených závodů. Proto jsme pořídili také certifikovaný větroměr pro měření skoku do dálky a spolupracujeme s kancelářemi, které zajišťují kamerové měření běhů s větroměrem. Bohužel nemáme zázemí pro možné organizování závodů družstev.

Zároveň se účastníme oddílových závodů pořádaných Českým atletickým svazem - Krajské závody přípravek, mladšího a staršího žactva, dorostu a juniorů, dokonce i mužů a žen, dále se naši atleti účastní závodů v přespolním běhu a dalších atletických závodů pořádaných jinými atletickými oddíly.
S rostoucím počtem členů a hlavně s pravidelnými tréninky se naše výkonnost pořád zlepšuje a naši atleti dosahují výborných výsledků nejen v konkurenci Středočeského kraje.

Máme spoustu nápadů pro další sezónu, mimo jiné speciální tréninky zaměřené na konkrétní disciplíny - letos v květnu a červnu to byly speciální tréninky hodů a vrhů pod vedením odborníka ze svazu, halové tréninky na Strahově nebo ve Stromovce, spoustu závodů během roku, soustředění, obnovili jsme pravidla pro získání oddílových pohárů a diamantů apod. Uspořádali jsme také elektronicky měřené běžecké závody, na které jsme  zapůjčili elektronickou časomíru nebo čipy a závody ve skoku dalekém s větroměrem. Pořádáme také závody s našimi spřátelenými oddíly Zkrátka nápadů máme spoustu a věříme, že se nám podaří mnohé z nich realizovat.
 
V roce 2020 vybudovala obec Líbeznice v areálu Duhovky nové doskočiště pro skok vysoký, které pomůže zkvalitnit tréninky a pomůže rozšířit tréninkové disciplíny. Také jsme v září 2020 zakoupili a nechali nainstalovat odrazová prkna pro skok daleký. Také se nám podařilo zakrýt doskočiště pro skok do dálky, které si mnozí návštěvníci Duhovky pletli s herním pískovištěm, občas dokonce s toaletou :-(.
 
Samozřejmě výše uvedené nápady znamenají také finanční náročnost. Pevně věříme, že se nám opět podaří získat alespoň některou z vypisovaných dotací MŠMT, také věříme, že nalezneme ještě nějaké další sponzory, ale pokud byste měli vy, jako rodiče zájem nás podpořit darem, ať již finančním či věcným, budeme vám velmi vděčni.
    
INFORMACE O TRÉNINCÍCH A TRÉNINKOVÝCH SKUPINÁCH
 

Atletická přípravka, mladší a starší žactvo, dorost
Tréninky:

Od ŘÍJNA 2021 BUDEME MÍT NOVÉ TRÉNINKOVÉ SKUPINY

Dorost, junioři a starší žactvo

pondělí a středa  18.00 - 19.30 hod, doplňkové tréninky pátek

trenéři Tomáš, Vašek a Pavel

 

Mladší žactvo

pondělí a středa  17.00 - 18.30 hod, doplňkové tréninky pátek

trenéři Tomáš, Andrea a Luděk

 

Přípravka I - trenér Tomáš, Eva + Lenka

pondělí a středa 15.30 - 17.00 hod

 

Přípravky II - VI ................ pondělí a středa 16.30 - 18.00 hod, případně ještě úpravy časů +/- 15 min podle jednotlivých skupin

     trenéři  - Michal, Hanka, Terezka M., Terezka Š., Petra

Mini-přípravky ................ pondělí a středa 15.15 - 16.15 hod, případně ještě čtvrtek 16 - 17 hod

     trenéři  - Michal R., Hanka, Petra

Tréninky probíhají na atletickém oválu Duhovka u Rondelu (jarní a podzimní hezké dny) nebo v tělocvičně (přípravky a mini-přípravky)

Ve věkové kategorii přípravek jsou tréninky (a také závody) postavené více na běžeckých disciplínách (sprint 50 - 60 m nebo delší běhy na 200 - 400 m), dále se dětí učí skákat do dálky (z místa i s rozběhem), házet raketkami nebo medicinbalem, později skákat do výšky. Tréninky jsou různého zaměření - posilovací, vytrvalostní, zacílené na obratnost, rychlost i mrštnost, probíhají nejen opravdu tréninkovou, ale i zábavnou formou.
V určitých částech roku se děti více připravují na závody, které se organizují většinou v jarních a podzimních měsících.
 

Tréninky atletické mini-přípravky jsou určeny především dětem narozeným v roce 2013 - 2015 (mohou je samozřejmě navštěvovat také starší děti).
Na tréninku děti běhají, skáčou, hrají pohybové hry a všeobecně se rozvíjejí pohybové dovednosti dětí - jde hlavně o to, aby si děti užívaly radost z pohybu a dobré party. Snahou je být co nejčastěji venku, a to za každého počasí. Za mírného deště, slunečna, mlhy, mírného sněžení a sněhu (do cca. – 5 stupňů). V případě opravdu špatného počasí se tréninky přesunou do vnitřních prostor.

Na tréninky si děti v zimním a brzkém jarním čase musí nosit dvoje oblečení a obutí - do tělocvičny i na ven. Jinak je ale naší snahou být maximálně venku, protože jak obecně platí, není špatné počasí, ale špatně oblečený atlet.
 

Omluvenky z tréninků posílejte buď jednotlivým trenérům skupin na WA nebo na e-mail atletika.libeznice@gmail.com.