Info o oddílu a trénincích

Dovolujeme si Vám představit náš Atletický oddíl v Líbeznicích.

Atletický oddíl vznikl v roce 2015 pod místní zájmovou neziskovou organizací Stonožka Líbeznice, o.s. Během let fungování neustále rosteme, z původního kroužku s počtem ca 30 dětí evidujeme již ca 240 dětí -  v současné době máme zapsaných v kategorii ročníků 2003 – 2012 (dorost, starší žactvo, mladší žactvo a přípravka) ca 180 dětí a v kategorii ročníků 2012 – 2015 (minipřípravka) ca 80 dětí. Od roku 2019 působíme jako samostatný oddíl v samostatném spolku Atletika Líbeznice z.s.

Jsme evidováni jako Atletický klub v Českém Atletickém svazu. http://online.atletika.cz/clenska-sekce/oddily/adresar-oddilu/

Od léta 2018 máme nové webové stránky. S ohledem na GDPR jsou stránky rozdělené na dvě části, na část veřejnou (public), tj. část informací je viditelná všem a na část oddílovou (community), do které se mohou přihlásit pouze členové oddílu a mají interní informace o výkonech dětí, oddílové zprávy, fotografie atd.

Oddíl Atletiky Líbeznice má čtyři hlavní skupiny:

  • přípravka (2009 - 2012), od 1.1.2021 ročníky 2010 - 2013
  • mini-přípravka (2013 - 2015)
  • mladší žáci a žákyně (2007 - 2008), od 1.1.2021 ročníky 2008 - 2009
  • starší žáci a žákyně (2005 - 2006), od 1.1.2021 ročníky 2006 - 2007
  • dorost a junioři  (2003-2004), od 1.1.2021 ročníky 2005 a starší

Pravidelně během roku pořádáme 4 - 6 atletických závodů, z toho dva uzavřené oddílové a zbytek jsou závody otevřené široké veřejnosti.

Zároveň se účastníme oddílových závodů pořádaných Českým atletickým svazem - Krajské závody přípravek, mladšího a staršího žactva, dále se naši atleti účastní závodů v přespolním běhu a dalších atletických závodů pořádaných jinými atletickými oddíly.
S rostoucím počtem členů a hlavně s pravidelnými tréninky se naše výkonnost pořád zlepšuje a naši atleti dosahují výborných výsledků nejen v konkurenci Středočeského kraje.

Máme spoustu nápadů pro další sezónu, mimo jiné speciální tréninky zaměřené na konkrétní disciplíny, halové tréninky na Strahově, spoustu závodů během roku, soustředění, obnovíme pravidla pro získání oddílových pohárů a diamantů apod. Rádi bychom také uspořádali elektronicky měřené běžecké závody, na které bychom si rádi zapůjčili elektronickou časomíru nebo čipy a také jednáme o závodech na naší spřátelené škole v Čakovicích nebo v Neratovicích. Zkrátka nápadů máme spoustu a věříme, že se nám podaří mnohé z nich realizovat již v jarní sezóně.
 
Také jsme pro děti zakoupili nové matrace pro skok vysoký (zatím jsou před sněhem a mrazem schované) a pevně věříme, že se podaří zrealizovat záměr obce a v areálu Duhovky vybudovat nové doskočiště pro skok vysoký, které by mělo zase pomoci zkvalitnit tréninky a pomohlo rozšířit tréninkové disciplíny. Zatím to vypadá na zahájení v září 2020. Také v září 2020 plánujeme zakoupení odrazových prken pro skok daleký. Také se nám podařilo zakrýt doskočiště pro skok do dálky, které si mnozí návštěvníci Duhovky pletli s herním pískovištěm, občas dokonce s toaletou :-(.
 
Samozřejmě výše uvedené nápady znamenají také finanční náročnost. Pevně věříme, že díky tomu, že již budeme pouze sportovní oddíl, tak že se nám podaří získat alespoň některou z vypisovaných dotací MŠMT, také věříme, že nalezneme ještě nějaké další sponzory, ale pokud byste měli vy, jako rodiče zájem nás podpořit darem, ať již finančním či věcným, budeme vám velmi vděčni.
    
INFORMACE O TRÉNINCÍCH A TRÉNINKOVÝCH SKUPINÁCH
 

Atletická přípravka, mladší a starší žactvo, dorost
Tréninky:

Od ŘÍJNA 2020 BUDOU NOVÉ TRÉNINKOVÉ SKUPINY.

Stávající tréninky pro září 2020:

Pondělí - 16.30 - 18 hod, Středa - 16.30 - 18 hod
Tréninky probíhají na atletickém oválu Duhovka u Rondelu (jarní a podzimní hezké dny) nebo v tělocvičně. Děti jsou rozdělené do 3 skupin - A, B a C (a dalších podskupin A1, A2, B1 a B2) - rozdělení do skupin je dle rozhodnutí hlavního trenéra. 
 

Skupina A - trenéři Tomáš Pšenička, Andrea Pischnothová, Pavel Pishnoth
Skupina B - trenéři Luděk Rambousek, Petra Rambousková, Václav Němec, pomocný trenér Lenka Zatylnyjová
Skupina C - trenéři Monika Píchová, Petra Rambousková, Michal Trousil, Tereza Štolbová, pomocný trenér Jaromír Maier, Tereza Milušková

V této věkové kategorii jsou tréninky (a také závody) postavené více na běžeckých disciplínách (sprint 50 - 60 m nebo delší běhy na 200 - 400 m), dále se dětí učí skákat do dálky (z místa i s rozběhem), házet raketkami nebo medicinbalem, později skákat do výšky. Tréninky jsou různého zaměření - posilovací, vytrvalostní, zacílené na obratnost, rychlost i mrštnost, probíhají nejen opravdu tréninkovou, ale i zábavnou formou.
V určitých částech roku se děti více připravují na závody, které se organizují většinou v jarních a podzimních měsících.
 

Na tréninky si děti musí nosit dvoje oblečení a obutí - do tělocvičny i na ven.
 

Omluvenky z tréninků posílejte buď jednotlivým trenérům skupin nebo na e-mail atletika.libeznice@gmail.com.
Kontakty na trenéry: 

Tréninky:

Pondělí - 15.15 - 16.15 hod - mini-přípravka pod vedením Tomáše Pšeničky a Luďka Rambouska, od 1.10.2020 Luděk Rambousek, Tereza Milušková a Hanka Kmeťová

Středa - 15.15 - 16.15 hod - mini-přípravka pod vedením Petry Rambouskové, Terezky Štolbové a Hanky Kmeťové


Úterý - 15.00 - 16.00 hod - Praha Ďáblice - pro přihlášené do Ďáblického tréninku, sraz před ZŠ Ďáblice mezi 14.45 - 15.00 pod vedení Andrei Pischnothové a Moniky Píchové  - tréninky v září 2020 začínají 15.9.2020
 

Tréninky atletické mini-přípravky jsou určeny především dětem narozeným v roce 2013 - 2015 (mohou je samozřejmě navštěvovat také starší děti).
Na tréninku děti běhají, skáčou, hrají pohybové hry a všeobecně se rozvíjejí pohybové dovednosti dětí - jde hlavně o to, aby si děti užívaly radost z pohybu a dobré party. Snahou je být co nejčastěji venku, a to za každého počasí. Za mírného deště, slunečna, mlhy, mírného sněžení a sněhu (do cca. – 5 stupňů). V případě opravdu špatného počasí se tréninky přesunou do vnitřních prostor.
Na trénink potřebují děti sportovní oblečení, vhodnou obuv na ven i do tělocvičny.
 

Kontakty na trenéry: