Platební informace pro duben - červen 2021

Platební informace pro období duben - červen 2021

Všechny tréninky jsou zpoplatněné stejně, při docházce:

1 x týdně činí kurzovné částku 750 Kč

2 x týdně činí kurzovné částku 1.250 Kč

3 x týdně činí kurzovné částku 1.600 Kč

 

Všichni atleti také platí ještě ROČNÍ ČLENSKÝ POPLATEK ve výši 350 Kč, který je pro všechny stejný.

 

Platbu provádějte výhradně převodem na bankovní účet Atletika Líbeznice, z.s.

Číslo účtu  101196380 / 2250, Bank Creditas.

Variabilní symbol může být začátek rodného čísla atleta – část před lomítkem a do poznámky k platbě vždy uveďte jméno dítěte, za které platíte. Pokud platíte za více dětí, proveďte, prosím, platbu jednotlivě. Kurzovné a členský poplatek můžete platit zároveň.

 

Úhrada je splatná do 25.4.2021.

 

Platba je pro období 12 .duben - červen 2021, členský příspěvek platí kalendářní rok. Všichni členové tedy platí  aktuálně členský příspěvek 350 Kč na rok 2021.