Platební informace pro leden až červen 2024

Platební informace pro období leden až červen 2024

 
Vy, kdo s námi pokračujete déle víte, že naše kurzy nekopírují pololetí, ale jsou vždy na 4 měsíce (září - prosinec) a na 6 měsíců (leden - červen).
Kurzovné nezvyšujeme, jen bude částka nyní za leden až červen 2024, tj. 6 měsíců.  
 

Pro každý kalendářní rok se platí roční členský příspěvek 500 Kč, který je platný po celý kalendářní rok. Tj. všichni nyní platí roční poplatek na rok 2024

Platební informace pro období leden až červen 2024

Všechny tréninky jsou zpoplatněné stejně, při docházce:

1 x týdně činí kurzovné částku 1.800 Kč

2 x týdně činí kurzovné částku 3.000 Kč

3 - 4 x týdně činí kurzovné částku 4.000 Kč - platí pro mladší žactvo, starší žactvo, dorost a juniory, případně pro přípravku I - Tomáše a Evy

Docházka pondělí + pátek nebo středa + pátek  částka 3.000 Kč.

 

Tréninky 3 - 4 x týdně zahrnují  možnost účasti na trénincích ve čtvrtek i v pátek, podle toho, jak se časy budou hodit vašim dětem podle školních rozvrhů apod.

 

Platbu provádějte výhradně převodem na bankovní účet Atletika Líbeznice, z.s.

Číslo účtu  101196380 / 2250, Bank Creditas.

Variabilní symbol může být začátek rodného čísla atleta – část před lomítkem a do poznámky k platbě vždy uveďte jméno dítěte, za které platíte. Pokud platíte za více dětí, proveďte, prosím, platbu jednotlivě. Kurzovné a členský poplatek můžete platit zároveň.

Úhrada je splatná do 15.1.2024.