Motivační program 2020

Motivační program pro rok 2020

 

1) Odměny pro medailové pozice jednotlivců na Krajských přeborech staršího a mladšího žactva

 

2) Odměny pro medailové pozice družstev na Krajských přeborech staršího a mladšího žactva a přípravek

 

3) Oddílové poháry a běžci

 

4) Diamantová liga

 

Ad 1) Odměny pro medailové pozice jednotlivců Krajských přeborech staršího a mladšího žactva

Odměna za 1. místo v hodnotě 1 000 Kč

Odměna za 2. místo v hodnotě 600 Kč

Odměna za 3. místo v hodnotě 400 Kč

 

Ad 2) Odměny pro medailové pozice družstev na Krajských přeborech staršího a mladšího žactva a přípravek

Za umístění družstev na 1. - 3. místě na Krajských přeborech staršího žactva, mladšího žactva nebo přípravek družstva dostanou od trenérů na výběr ze tří možných zážitků, který si budou moci vybrat a společně užít.

 

Ad 3) Oddílové poháry a běžci

Také v roce 2019 budeme vyhodnocovat, kolika závodů se naši atleti zúčastnili, a podle počtu absolvovaných závodů jak v rámci oddílových, tak i ostatních závodů (přespolní běhy, atletické soutěže vyhlašované jinými oddíly apod.), vyhodnotíme nejaktivnější atlety. Jako odměna slouží oddílové zlaté, stříbrné a bronzové poháry, ale také krásní zlatí běžci. Vyhodnocení bude za celý rok 2019, vyhlášení bude na halových závodech na Chrupavce v roce 2020.

V příloze je uveden excelový soubor, který si pro vaše děti vyplňujte a na konci roku 2019 budete vyzváni k jeho zaslání na e-mail atletika.libeznice@gmail.com a následně budou výherci pohárů vyhodnoceni.

Vyhlášení za období leden - prosinec 2019 proběhlo na závodech na Chrupavce dne 18.1.2020.

 

Ad 4) Diamantová liga

Pro rok 2020 také pokračuje naše oddílová Diamantová liga. V bodě 3 popsaný excelový soubor neslouží jen pro evidenci počtu závodů pro vyhodnocení oddílových pohárů, ale také pro evidenci jednotlivých výkonů vašich dětí. 

Jak základní datum, od kterého se hodnotí výkony, slouží 1.9.2017. Od tohoto data začala naše oddílová Diamantová liga :-). Pokud vaše děti nastoupily do oddílu později nebo jste si závody nesledovali, počítají se výkony od prvních absolvovaných závodů v oddíle (po 1.9.2017).

Jak to funguje? Za každý dosažený "osobáček", tj. vylepšený výkon v jedné disciplíně získá malý atlet diamant. Za tyto diamanty si mohou děti 1x - 2x do roka nakoupit odměny. V roce 2018 byl nákup za diamanty v rámci posledního červnového tréninku, v roce 2020 bychom rádi nákup uspořádali 2x.

Jak se posuzuje výkon?¨

Např. na říjnových závodech 2017 dítě hodilo raketkou 26,5 metru. Další závody, kde se hází raketkou, byly např. v dubnu 2018 a dítě hodilo 27 m. Udělalo si "osobáček" a mohlo získat / získalo diamant. Další závody s raketkou byly v červnu 2018 a dítě hodilo 25,5m. Není to osobáček, závody se počítají do počtu závodů. Další závody s raketkou byly v říjnu 2018 a dítě hodilo 29 m, tj. více než v dubnu, tj. má další "osobáček" a další diamant.

Takto to funguje se všemi disciplínami.

Pokud si nebudete vědět rady, obraťte se o radu před nebo po trénincích na Lenku nebo trenéry :-).

 

Files