Přihlašování Podzimní běh 9.11.2019, časový harmonogram, trasy

Zveme vás na 3. ročník Podzimního běhu na Duhovce pro děti a dospělé, který se koná dne 9. listopadu 2019 od 10.30 hodin.

Registrační - přihlašovací formulář pro 3. ročník Podzimního běhu na Duhovce - Areál ZŠ a ZUŠ Líbeznice (Měšická ulice, Líbeznice) naleznete zde:

https://forms.gle/ddS3HbbrQzfLuDfu5

Kategorie: 

Děti - 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006/2007 a 2004/2005.   
Dospělí - Dorost a junioři - 1996 - 2003, dospěláci 1995 a starší

Start první kategorie je v 10.30 hodin, registrace od 10 hodin, postupně. Běží se od nejmladší kategorie k nejstarším. První vyhlášení je po ročníku 2008. 

Běžet mohou dívky a i hoši zároveň (podle počtu dětí v kategorii), ale vyhlášení výsledků je vždy zvlášť.

Níže uvádíme předběžný časový harmonogram a trasy. Délka tras se ještě může drobně měnit, kolem školy stále probíhají stavební práce a jsme limitování prostorem. Finální délky budou známé v pátek, ale neměly by se od tras uvedených níže výrazně odlišovat.

Časový harmonogram běhu je orientační, časy se mohou měnit podle počtu přihlášených závodníků v kategorii.

Registrace je ideálně elektronicky - viz odkaz výše  do 8.11.2019 do 18 hodiny, pak v den závodu od 10 hodin a dále max 30 minut před začátkem závodu příslušné kategorie.

Závodníci na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích obdrží medaili, diplom a věcnou cenu, všichni závodníci po doběhu dostanou sladkou odměnu.

Startovné: 70 Kč pro přihlášené on-line, 100 Kč na místě v den závodu

 

Kategorie   Délka trasy Start
2014 dívky 250 m 10.30
2014 chlapci 250 m 10.30
2013 dívky 250 m 10.35
2013 chlapci 250 m 10.35
2012 dívky 350 m 10.45
2012 chlapci 350 m 10.45
2011 dívky 500 m 10.55
2011 chlapci 500 m 10.55
2010 dívky 500 m 11.05
2010 chlapci 500 m 11.05
2009 dívky 660 m 11.15
2009 chlapci 660 m 11.15
2008 dívky 660 m 11.25
2008 chlapci 660 m 11.25
1. vyhlášení výsledků - ročníky 2008 - 2014 - od nejmladších     ca 11.30
2006/2007 dívky ca 1050 - 1 200 m 12.00
2006/2007 chlapci ca 1050 - 1 200 m 12.00
2004/2005 dívky ca 1050 - 1 200 m 12.10
2004/2005 chlapci ca 1050 - 1 200 m 12.10
Dorost a junioři (1996 - 2003), Dospěláci 1995 a starší ženy ca 1050 - 1 200 m 12.15
Dorost a junioři (1996 - 2003), Dospěláci 1995 a starší muži ca 1050 - 1 200 m 12.15
2. vyhlášení výsledků - ročníky 2006/2007 a starší      ca 12.40

 

Všichni závodníci běží na vlastní nebezpečí.