Nová sezóna leden - červen 2019, platební podmínky

INFORMACE K SEZÓNĚ LEDEN - ČERVEN 2019

 

Tréninky:

mini-přípravka                   15.15.- 16.15       pondělí, středa

přípravka                            16.30 - 18.00       pondělí, středa

 

Stále platí, že o tom, kde bude trénink, rozhodují trenéři před začátkem tréninku, děti musí mít s sebou oblečení na ven i do tělocvičny.

 

PLATBY LEDEN - ČERVEN 2019

 

Roční členský oddílový příspěvek na rok 2019 činí 350 Kč / osobu. Příspěvek je splatný do 31.1.2019.

 

Kurzovné za leden - červen 2019 se oproti minulému roku nezměnilo (jen je přepočteno na příslušný počet měsíců) a je stanoveno následovně:

při docházce 1 x týdně      činí 1.800 Kč        (platí pro mini-přípravku i přípravku)

při docházce 2 x týdně      činí 3.000 Kč        (platí pro mini-přípravku i přípravku)

 

Kurzovné za leden - červen 2019 je rovněž splatné do konce ledna 2019. Aby byl atletický trénink smysluplný, určitě doporučujeme docházku 2 x týdně.

 

Platební podmínky:

 

Číslo účtu 101196380 / 2250

Variabilní symbol – prvních 6 čísel z rodného čísla dítěte.

Informace pro příjemce – uveďte jméno dítěte

 

Platbu příspěvku i kurzovného můžete poukázat dohromady (např. při docházce 2 x týdně můžete zaplatit 3 350 Kč, uveďte prosím, správný variabilní symbol a informaci pro příjemce). Pokud platíte za sourozence, prosíme, udělejte za každé dítě platbu zvlášť.

 

Zde je odkaz na on-line formulář - https://goo.gl/forms/MgqGDC6D859aEfTa2 -, ve kterém stručně potvrdíte, že se vaše dítě má zájem stát členem oddílu a my to budeme moci propojit s evidencí v Českém atletickém svazu a vaše již jednou podepsané souhlasy budou platné i pro náš nový spolek.