Tréninky v nové sezóně od září 2020 a platby

Informace k atletice v období 1.9.2020 – 31.12.2020

TERMÍNY TRÉNINKŮ

MINIPŘÍPAVKA (ročníky 2013– 2015, případně starší, dle dohody)

Tréninky:       

pondělí 15.15. - 1615             zodpovědný trenér - Luděk Rambousek,Tereza Milušková,Hanka Kmeťová

středa   15.15 – 16.15            zodpovědný trenér  - Petra Rambousková, Tereza Štolbová, Hanka Kmeťová

 

Možno chodit 1 x týdně nebo 2 x týdně.

Časy tréninků se mohou ještě mírně posunout v závislosti na časech pronájmu tělocvičny, kdy ještě čekáme na školní finální rozvrhy.

 

PŘÍPRAVKA, MLADŠÍ A STARŠÍ ŽACTVO, dorost (ročníky 2003 – 2012)

Tréninky v září:

pondělí            16.30 – 18.00  všichni, tréninkové skupiny dle věku a výkonnosti

úterý               15.00 – 16.00  školní přípravka Ďáblice (ZŠ Ďáblice), začínáme 15.9.2020

středa             16.30 – 18.00  všichni, tréninkové skupiny dle věku a výkonnosti

 

Tréninky od 1. října 2020

 

            Finální rozdělení do nových skupin dle věku, výkonnosti a dalších kritérií dostanou rodiče v druhé polovině září. Mladší a starší žactvo a dorost vědí, přípravky budou rozděleny do menších skupin, které bude mít na starosti vždy jeden trenér

 

pondělí           15.30 – 17.00  vybrané děti přípravky – P1 (dle informace rodičům)

                        17.00 – 18.30  mladší a starší žactvo, dorost

                        16.30 – 18.00  celá přípravka kromě P1

 

Úterý              15.00 – 16.00  Školní přípravka Ďáblice (ZŠ Ďáblice), začínáme 15.9.2020

 

středa             15.30 – 17.00  nebo 16.30 – 18.00 vybrané děti přípravky – P1 (dle informace rodičům)

                        17.00 – 18.30  mladší a starší žactvo, dorost

                        16.30 – 18.00  celá přípravka kromě P1

 

V závislosti na tom, zda se oddíl připravuje na závody či jiné akce, mohou být tréninky delší nebo kratší podle potřeby.

Docházka dětí by měla být 2 x týdně, jedná se již o oddíl, nikoli o kroužek. V případě, že dětem nevychází chodit 2x týdne z důvodu jiného kroužku nebo jiného důvodu, se vždy jednotlivě domluvíme.

 

PLATBA za období září – prosinec 2020 – tj. 4 měsíce

Všechny tréninky jsou zpoplatněné stejně, při docházce 1 x týdně činí kurzovné částku 1.200 Kč, při docházce 2 x týdně činí kurzovné částku 2.000 Kč.

 

Noví atleti od září 2020 platí ještě členský poplatek 350 Kč, který je roční, platný na kalendářní rok, bohužel není možný krátit podle docházky.

 

Platbu provádějte výhradně převodem na bankovní účet Atletika Líbeznice, z.s.

 

Číslo účtu  101196380 / 2250, Bank Creditas.

 

Variabilní symbol je začátek rodného čísla atleta – část před lomítkem a do poznámky k platbě vždy uveďte jméno dítěte, za které platíte. Pokud platíte za více dětí, proveďte, prosím, platbu jednotlivě.

 

Úhrada je splatná do 10.9.2020, do tohoto termínu také noví atleti prosím odevzdejte vyplněné přihlášky a podepsané souhlasy pro účely ochrany osobních údajů.

Platba je opět pouze  do prosince 2020, další bude od 1.1.2021 (tato bude za období leden – červen 2021, tj. za 6 měsíců, proto bude vyšší).